Thơ - Nhớ Mai Châu

Chưa xa mà đã nhớ
Là Mai Châu
Mảnh đất chiếm hồn người
Mai Châu tiếng khèn
Mai Châu sáo ôi
Bông lúa - Nụ cười
Cần rượu vít
Mai Châu thủy điện
Bản nhỏ lên đèn
Mai Châu khung dệt
Tiếng thoi êm
Là phong quang Bản Văn, Chiềng Sại
Mai Hịch, Săm Khòe
Là vệt đèn pha
Quét lưng núi
Cá anh vũ múa xoè
Là tương tư, là bối rối
Tay vời em tiễn đưa

Đỉnh Thung Khe cao vọi
ước tầm nhìn
Và ngọn đèn dưới lũng
Đo chiều sâu lòng em
Nhớ Mai Châu - Phố Vãng
Ngựa rung bờm
Tiếng hí
vọng dài
đêm nhớ thương…

Vân Long