Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 296
Kích thước:
Hình thức bìa: Bìa mền tay gấp
Ngày sản xuất: 10/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 đồng

Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam, là phần khảo luận về những đóng góp của cụ Tú trong buổi giao thời giữa “bút lông” và “bút chì”, trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Nghiên cứu Tú Xương đã có nhiều và có nhiều cây đại thụ như Nguyễn Tuân chói chang sắc thái độc đáo; Đoàn Hồng Nguyên bằng công phu, tâm huyết, học vấn… có cách đặt vấn đề mới và có đóng góp mới.