Thơ - Tựa cổng chùa

Tựa lưng vào cổng tam quan

Chuông đầy đặn rót trời sang bóng chiều.

 

Tháng năm một thoáng trôi vèo

Rơi vào hư tịch cánh diều khát khao.

 

Xế ngày tím trận mưa rào

Bên chùa hoa đã ngả vào khói sương.

 

Mà ta chân trĩu dặm đường

Trái tim mê mải lại thương lấy mình.

Trần Nhật Lam