Thơ - Về làng Bùng nghe thơ Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan*

Về làng Bùng nghe sông xưa
Mây xuống tắm
Nghe mái nhà
Mặt trời đậu ngọn dương
Nghe trẻ ngoài đồng
Hát tuổi mười lăm thơ Trạng
Dùng ngọn bút thay sức cày
Đọc sách cất vào rương

Về làng Bùng nghe hàng giậu xưa
Dây tang dây bồng
Gió nức nở
Nước ao thương đời loạn
Mưa tối tăm
Hoa nở tan nát sớm
Chân người ly tán
Lẫn dấu can qua

Về làng Bùng nghe đầu ngõ
Nắng hát lời ru
Diều sáo núi Sài
Trẻ gõ sừng thơ Trạng hát
Đêm bô lão trải chiếu lưng gò
Ngâm thơ Trạng tự thuật
Dâu quê xanh mướt
Thương mùa tằm tơ

Xuân Giáp Ngọ 2014

______
*Phùng Khắc Khoan (1528-1613), nhà thơ, nổi tiếng thời Hậu Lê, tục gọi Trạng Bùng (tên làng quê).

Trúc Chi