Thái cực quyền

ĐƯỜNG VIÊN(*)

Sớm tinh mơ đi bài quyền thái cực
Tay múa nhịp nhàng, chân bước êm ru
Nhịp thở đều sâu, lần căng bụng ngực
Hồn lâng lâng gạt bỏ mọi ưu tư

“Ý dẫn khí” thấu đan điền “núm sống”
Hơi ấm chuyển vần lan tỏa toàn thân
“Khí điều thân” bắp gân buông thả lỏng
Lưỡi dính vòm trên, mạch Nhâm Đốc bình quân

Xuống tấn thấp, nhận khí lành lòng đất
Cột sống thẳng ngay, di chuyển khoan thai
Cử động liên hoàn, đẹp vòng tròn thái cực
Mềm mại ung dung hòa nhịp sống ban mai

- “Ý dẫn khí”: Tập trung tư tưởng khí thở, đưa hơi thở xuống huyệt Đan điền ở bụng dưới. Đoản ngữ này và đoản ngữ sau thuộc ngôn từ chuyên dùng của thái cực quyền.

- “Khí điều thân”: Lấy hơi thở điều động cơ thể, thở ra hít vào nhịp nhàng theo mỗi động tác, tưởng như chính hơi thở điều khiển thân thể chuyển động.

- Mạch Nhâm Đốc: Mạch nhâm và mạch đốc ở phía trước (ngực bụng) và phía sau (lưng) cơ thể con người cần giữ thăng bằng để đảm bảo sức khỏe. 


(*)

Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán, 97 tuổi.