Thư viện

KHOẢNG LẶNG TRƯỚC NGƯỠNG CỬA BÌNH MINH.

còn chút nữa thôi ta đánh trận cuối cùng

đêm nay trời nhiều sao đến thế

Sau trận đánh ngày mai ta sẽ về với mẹ

Thương lắm, tóc mẹ bạc phơ tháng ngóng ngày chờ

Xuân Diệu nghĩ về thơ

Xuân Diệu chỉ có “lặng chuồi theo dòng cảm xúc” thôi ư? Không phải đâu. Đúng là thi sĩ đã như thế rất nhiều lần, với kết quả thật tốt đẹp cho nghệ thuật thơ. Nhưng ngoài ra, người còn những lần lặng chuồi theo một loại dòng khác, trầm tư về nghệ phẩm và sáng tạo, với kết quả cũng đầy giá trị.

GỬI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

* Đỗ Nam Cao *

Trường Sa ư với ngày thường xa thật

Đảo ở đâu tôi có hỏi đâu mà

Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ

Đảo mới gần mới thật đảo của ta

THƠ DÂN GIAN (1)

Thơ xưa kia có thể chia làm thơ dân gian và thơ “nho gian”.

Thơ dân gian điển hình do người bình dân làm và luôn khuyết danh. Thơ nho gian đều do nho sĩ làm và thường biết tên tác giả.

CHỮ NÔM VÀ TIẾNG VIỆT QUA BẢN GIẢI ÂM PHẬT THUYẾT ĐẠI BÁO PHỤ MẪU ÂN TRỌNG KINH

Tác Giả: Hoàng Thị Ngọ
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 308
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2022
Trọng lượng:
Giá bìa: 180.000 VNĐ

MẤY VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN VĂN NGHỆ VIỆT NAM THỜI TRUNG CẬN ĐẠI (THẾ KỶ X - XIX)

Tác Giả: Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 447
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2022
Trọng lượng:
Giá bìa: 245.000 VNĐ

CÁC KHÚC NGÂM THẾ KỶ XIX

Tác Giả: Nguyễn Quảng Tuân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 469
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2022
Trọng lượng:
Giá bìa: 220.000 VNĐ

TOÀN VIỆT THI LỤC TẬP 3

Tác Giả: Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 436
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2022
Trọng lượng:
Giá bìa: 250.000 VNĐ

Phan Bội Châu tự phán

Tác Giả: Phạm Trọng Điền - Tôn Quang Phiệt
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 345
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 15/6/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 110.000 VNĐ

Nguyễn Tuân chuyện văn chuyện đời

Tác Giả: Phạm Đình Ân
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Số trang: 373
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 15/6/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 120.000 VNĐ

Những kỷ niệm dọc đường đời

Tác Giả: Thanh Quế
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 246
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 25/4/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 85.000 VNĐ