Thư viện

Văn tâm điêu long

Tác Giả: Lưu Hiệp
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 663
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 76.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Văn khắc Hán Nôm Thăng Long Hà Nội

Tác Giả: Trung tâm nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 949
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 165.000 VNĐ

Văn học chữ Hán dân tộc Tày

Tác Giả: Triều Ân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 337
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 36.000 VNĐ

Văn chương lâm nguy

Tác Giả: Tzvetan Todorov
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 95
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/23/2011 4:10:35 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 50.000VNĐ

Tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Tác Giả: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 262
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 2/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tục ngữ trong sách Hán Nôm

Tác Giả: Nguyễn Thúy Loan
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 589
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 74.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tú Xương toàn tập

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 826
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 148.000 VNĐ

Từ điển tiếng Huế

Tác Giả: Bùi Minh Đức
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1052
Kích thước: 18 x 26 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa:

Tự điển thư pháp

Tác Giả: Lê Đức Lợi
Nhà xuất bản: Văn Nghệ
Số trang: 615
Kích thước: 10 x 20 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2000 12:00:00 AM
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tự điển Hán Việt hành thảo

Tác Giả: Nguyễn Xuân Hoài - Phạm Thị Huệ
Nhà xuất bản: Văn Nghệ
Số trang: 629
Kích thước: 19 x 26 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/1998 12:00:00 AM
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Truyện Phan Trần

Tác Giả: GS. Trần Nghĩa
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 181
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 10/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000 VNĐ