Thư viện

Huy Cận - Thơ yêu Em (2)

Thơ sau cưới

“Mặc ai hối hả dọc ngang / Ung dung em bước nhẹ nhàng dáng thon / Hẹn hò xưa đợi bến sông / Đời nay hò hẹn giữa vòng tàu xe...”(“Em bước”). Nghe “hẹn” dễ tưởng còn chưa, nhưng đã rồi đấy.

Phan Bội Châu tự phán

Tác Giả: Phạm Trọng Điền - Tôn Quang Phiệt
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 345
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 15/6/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 110.000 VNĐ

Nguyễn Tuân chuyện văn chuyện đời

Tác Giả: Phạm Đình Ân
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Số trang: 373
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 15/6/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 120.000 VNĐ

Những kỷ niệm dọc đường đời

Tác Giả: Thanh Quế
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 246
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 25/4/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 85.000 VNĐ

Văn tâm điêu long

Tác Giả: Lưu Hiệp
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 663
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 76.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Văn khắc Hán Nôm Thăng Long Hà Nội

Tác Giả: Trung tâm nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 949
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 165.000 VNĐ

Văn học chữ Hán dân tộc Tày

Tác Giả: Triều Ân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 337
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 36.000 VNĐ

Văn chương lâm nguy

Tác Giả: Tzvetan Todorov
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 95
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/23/2011 4:10:35 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 50.000VNĐ

Tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Tác Giả: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 262
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 2/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tục ngữ trong sách Hán Nôm

Tác Giả: Nguyễn Thúy Loan
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 589
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 74.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tú Xương toàn tập

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 826
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 148.000 VNĐ