Tin buồn


Hay tin TS Văn học Nguyễn Thị Hồng Hà, giảng viên trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu văn học, tác giả cuốn sách "Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân" đã từ trần vào tối thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2011, hưởng dương 51 tuổi, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Tạp chí Hồn Việt xin gởi lời chia buồn thống thiết đến gia quyến và bạn bè TS Nguyễn Thị Hồng Hà.