Tin buồn

Soạn giả Mai Quân - đồng chí Năm Triều đã rời bỏ các đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu vào lúc 15g55 ngày 10-12-2014. Người đảng viên trung kiên 60 tuổi Đảng đã vĩnh viễn khép lại trang đời ở tuổi 80.

Với những công lao đóng góp, ông đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Tư tưởng, Huy chương Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học Tạp chí Hồn Việt xin được chia sẻ nỗi đau này với NSƯT Thùy Liên và gia đình.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUỐC HỌC và TẠP CHÍ HỒN VIỆT