Tình cảm của bạn bè Ý đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ 1978 sau khi đi học tiếng Ý và văn học Ý ở Roma về, tôi có thêm một nhiệm vụ mới: giới thiệu văn học Ý và tham gia hoạt động trong Hội Hữu nghị Việt Nam – Ý, tự nhiên trở thành một địa chỉ liên lạc giữa bạn bè Ý và Việt Nam. Sáng ngày 5 tháng 10 vừa qua, theo lệ thường bắt đầu buổi làm việc hàng ngày tôi kiểm tra các thư điện tử mới đến: có nhiều thư của bạn bè và của các tổ chức chính trị, hữu nghị từ Ý gửi đến, chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, hoặc để nhờ tôi chuyển đi, hoặc để thông báo cho tôi biết. Có vài thư gửi “Giáo sư Nguyễn thân mến” của những người mang tên họ Ý nhưng tôi không quen, đọc thì biết đó là một vài người Ý có con nuôi Việt Nam, có cả thư một vài bạn trẻ, cả nam và nữ, vốn là con nuôi Việt Nam ở Ý, nay đã trưởng thành, thể hiện trong trình độ viết tiếng Ý và tình cảm ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.