Tạp chí HỒN VIỆT số 14

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 68
Kích thước: 21x 29.7 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 8/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng: 126
Giá bìa: 7500

Tạp chí HỒN VIỆT số 14 phát hành tháng 8-2008