Tạp chí HỒN VIỆT số 20

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 68
Kích thước: 20 x 28.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 2/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng: 128
Giá bìa: 7500
Tạp chí Hồn Việt số 20 phát hành tháng 2-2009