Tạp chí HỒN VIỆT số 22

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 68
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng: 126 g
Giá bìa: 8.800 đồng
Tạp chí HỒN VIỆT số 22 phát hành tháng 4-2009