Tạp chí HỒN VIỆT Số 4

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: HỒN VIỆT
Số trang: 68
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 10/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng: 126
Giá bìa: 6000
Tạp chí HỒN VIỆT số 4 phát hành tháng 10-2007