Tạp chí HỒN VIỆT số 9

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 68
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 3/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng: 126
Giá bìa: 7500

Tạp chí HỒN VIỆT số 9 phát hành tháng 3-2008