Tập dân chủ

Thì ra muốn sống dân chủ cũng phải tập. Ở làng tôi từ bao đời nay vẫn tuân theo một trật tự mất dân chủ, là người khỏe cứ bị người yếu chắn ở phía trước bước đi, thì mới nối gót bám theo. Bởi thế, đường làng dù có mở rộng bốn mét, sáu mét rồi mười mét thì dân làng vẫn chỉ đi theo một lối nhỏ vừa bàn chân, còn lại bỏ cỏ mọc.

Một luật lệ không thành văn đã tồn tại lâu đời, là ra đường dù vội đến mấy vẫn cứ theo một trật tự ông đi trước, cháu đi sau; bố đi trước, con theo sau; chồng đi trước, vợ theo sau. Cứ theo thứ bậc, vai vế mà đi, không được phá trật tự này, đi sai trật tự trên là hư, là hỗn láo, con nhà mất dạy!

Thế rồi, đến những ngày vừa qua, do toàn thôn, toàn xã phát động đổi mới tư duy, dân chủ và phát triển để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, người ta đem cái trật tự ông trước cháu sau để bàn bạc trong dân xem có đổi mới được không, để tránh việc cản đường kiểu người yếu chắn bước người khỏe. Những cuộc trao đổi rất hăng hái trong làng, trong xóm, vì lần này quyết một phen đổi mới tư duy để nhân đó làm đà cho Đại hội Đảng bộ xã, bầu ban lãnh đạo mới.

Ai cũng thích đổi mới, ai cũng thích dân chủ để ra đường không cản đường nhau, nhưng phải làm như thế nào. Tranh luận mãi, có bà đứng phắt dậy, nêu sáng kiến, rằng nếu muốn dân chủ thật sự thì từ nay đàn bà con gái cái làng này đóng vai đàn ông.

Chuyện nổ như pháo rang. Có ông hỏi vặn lại, nghĩa là bà muốn từ nay đàn bà con gái cái làng này nằm trên… Bà nọ nổi xung; phỉ phui cái mồm ông đi, đang hội nghị nghiêm túc bàn ăn với nằm! Ý tôi nói là từ nay ra đường đàn bà đi trước. Chả lẽ ông chồng lại theo sau, nhìn nó mất thớ, nên ông phải bước sánh vai. Thằng con cũng chẳng lẽ để nó lẽo đẽo bám, nên nắm tay nó cho bước cùng. Thế là cả nhà dàn hàng ngang mà đi. Nhà nhà dàn hàng ngang, cả xóm dàn hàng ngang, cả thôn dàn hàng ngang… thế là phát triển thành phong trào cả xã dàn hàng ngang tập sống dân chủ.

Ý kiến của bà xồn xồn ba con xem ra có lý, được cả xóm vỗ tay khen ngợi. Nhưng cũng còn phải chờ đã, ngày mai ra đường cánh mày râu có chịu lép vế mà đi hàng ngang với vợ hay không.

HÀ LÊ