Trao đổi ý kiến

Nguyễn Văn Vĩnh và Đông Dương tạp chí

L.T.S: Báo Tuổi Trẻ ngày 12/7/2008 có đăng bài loan tin cuốn phim về Nguyễn Văn Vĩnh của Nguyễn Thị Minh Thái. Để rộng đường dư luận, chúng tôi trích đăng dưới đây một đoạn tư liệu và ý kiến về Nguyễn Văn Vĩnh trích từ cuốn Chủ đích Nam Phong của GS Nguyễn Văn Trung, nguyên GS Đại học Văn khoa Sài Gòn trước năm 1975. (Nxb Trí Đăng, Sài Gòn 1972, tr.132-144), hiện đang định cư tại Montreal (Canada). Đánh giá các nhân vật trong lịch sử, trong văn hóa một cách công minh, minh bạch nhưng khoan dung, chắt lọc… là việc cần làm và nên làm. Nhưng không được lộn trái lịch sử. Chúng tôi mong các nhà nghiên cứu và bạn đọc góp thêm ý kiến.

Nguyễn Văn Vĩnh - Một trong những người tiên phong hoàn thiện chữ Quốc ngữ

LTS: Tác giả Nguyễn Lân Bình là cháu nội của ông Nguyễn Văn Vĩnh. Với những tư liệu mà gia tộc đang giữ về người ông đã khuất, ông Bình đã bày tỏ quan điểm của mình… Với tinh thần khách quan, gạn lọc, công bằng. Hồn Việt xin đăng tải ý kiến của ông…

Nguyễn Du đã viết "Truyện Kiều" khi nào?

Theo Đại Nam chính biên liệt truyện đã viết 攸長於詩, 尤善國音, 自清使還, 以北行詩集及翠翹傳行世 = Du trường ư thi, vưu thiện quốc âm, tự Thanh sứ hoàn, dĩ Bắc hành thi tập cập Thúy Kiều truyện hành thế (Nguyễn Du có tài về thơ chữ Hán lại giỏi về thơ quốc âm, từ khi đi sứ nhà Thanh về có cho ra đời bộ Bắc hành thi tập và quyển Thúy Kiều truyện) thì rõ ràng là Truyện Kiều đã được Tố Như tiên sinh viết ra sau khi đi sứ Trung Quốc về.

Nghĩ về chữ "tham"

Theo Hán -Việt từ điển của học giả Đào Duy Anh cũng như của Thiều Chửu, chữ tham có 5 dạng chữ khác nhau với 5 nghĩa khác nhau. Ngoài chữ tham 驂có bộ 馬 – nghĩa là con ngựa đóng kèm bên xe; đóng xe 3 ngựa, còn các tự dạng khác đều có hai nghĩa: tích cực và tiêu cực.

Nên giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Nhân đọc bài Sự bức tử Chữ Hán – Nôm của tác giả Lê Bá Triều và Phạm Thị Tuyết Anh trên Tạp chí Hồn Việt số 18 (Tháng 12/2008), tôi xin góp ý như sau:

Nên đưa Bài vị của Lý Chiêu Hoàng về Đền Đô với 8 vị tiên đế triều Lý

Tôi đã đến Đình Bảng (Bắc Ninh), nơi có Đền Đô thờ 8 đời vua triều Lý. Đến đây, bất giác trong đầu tôi đặt ra câu hỏi: Triều Lý có 9 đời vua cơ mà? Tại sao ngôi đền này lại thờ chỉ 8 đời vua triều Lý, thế còn vua bà Lý Chiêu Hoàng được thờ ở đâu? Tại sao bài vị của Bà không được tôn thờ cùng vua cha và các vị tiên đế của nhà Lý?

Một di sản văn hóa phải được bảo tồn

Trong 2.000 năm lịch sử có chữ viết của Việt Nam, chữ Hán (còn gọi là chữ Nho) đã được sử dụng suốt hơn 19 thế kỷ và đã trở thành chữ Hán - Việt (từ thế kỷ XIII có thêm chữ Nôm - một biến thể của chữ Hán), tạo nên nền học vấn của dân tộc ta được gọi là Nho học. Vì vậy, nguồn gốc và nền tảng văn hóa dân tộc, bao gồm tư tưởng - học thuật, đạo đức - lối sống, văn học - nghệ thuật, phong tục tập quán và các giá trị khác, đã gắn bó mật thiết với Nho học và chữ Hán.

Một cái đầu không bình thường, một cái đầu ít chịu học hỏi trước khi nói (trả lời ông Phạm Viết Đào)

Ông Phạm Viết Đào là người đùa dai! Chưa xong vụ bài Lưu Á Châu, ông đã lia sang bài về bô-xít, chưa xong bô-xít ông lia sang bài về Mậu Thân! Ông định mở một cuộc tổng tấn công! Nhưng với những lời lẽ đao to búa lớn, quy chụp dễ dãi, ác ý thì nhiều mà thiện tâm quá ít, ông khó thuyết phục được ai tin lời ông!

Một cách hiểu khác về hai chữ “mã thượng” trong bài “Lương Châu từ” của Vương Hàn

Lương Châu từ của Vương Hàn là một trong những bài thơ Đường được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, được nhiều người ưa thích và ngâm vịnh. Bài thơ có tần số xuất hiện cao trong các tuyển tập thơ Đường ở Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam.

Một bước ngoặt của cách mạng Việt Nam… (Bản góp ý Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam) (*)

MERLE E. RATNER (1)
NGÔ THANH NHÀN (2)

Merle E.Ratner đã hăng hái hoạt động trong phong trào chống chiến tranh và phong trào đoàn kết với Việt Nam từ năm 1969, và là một người hoạt động cộng sản trọn đời. Bà là đồng chí và là bạn đời của ông Ngô Thanh Nhàn. Ông, bà đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về Lý luận Mác-xít và Thực tiễn thế giới ngày nay, 14-17/12/2009, cùng với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Bài góp ý này một phần là kết quả của những chuyến tham quan làm việc 2-3 tháng với Việt Nam mỗi lần trong vài năm gần đây.

Một bài báo thật giá trị

Thỉnh thoảng khi có dịp đi Tam Kỳ hoặc Đà Nẵng, tôi thường hay ghé đến các tiệm sách, báo lớn để xem và mua một vài tờ báo mà mình yêu thích. Một trong những tờ báo mà tôi thường hay “để mắt” đến và mua là tạp chí Hồn Việt.