Trao thưởng công trình lý luận, phê bình văn học nghệ thuật 2010 - 2012

Ngày 28/3/2013, Lễ trao thưởng các công trình, tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật 2010-2012 đã được Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức tại Hà Nội.

Đến thời điểm xét chọn, đã có hơn 300 tác phẩm gửi về tiểu ban xét chọn từ 92 đơn vị, cơ quan báo chí, nhà xuất bản, Hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành và các hội chuyên ngành trung ương. Kết quả: 29 công trình, tác phẩm đã được Hội đồng lựa chọn, trao thưởng ở bốn mức.

Cụ thể, mức A trao cho 5 tác phẩm, công trình: cuốn sách Tổng tập âm nhạc Việt Nam – tác giả và tác phẩm (tập 1) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; chùm 7 bài viết trên báo Văn Nghệ của Ma Văn Kháng; cuốn sách Tiểu luận và phê bình văn học của Mai Quốc Liên; cuốn sách Cơ sở triết học, văn hóa học và mỹ học của chèo cổ của Trần Trí Trắc; cuốn sách Tuyển tập những bài viết về nghệ thuật múa Việt Nam của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.

Mức B trao cho 12 tác phẩm, công trình: Đạo diễn Hồng Sến – con người và tác phẩm của cố tác giả Hải Ninh; Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ XX của Trần Khánh Chương; Con đường của múa dân gian đến sáng tạo múa chuyên nghiệp của Ứng Duy Thịnh; Lý luận, phê bình và đời sống văn chương của Nguyễn Ngọc Thiện; Hội họa Hà Nội, những ký ức còn lại của Nguyễn Hải Yến; Hợp tuyển lý luận và phê bình kiến trúc của Đặng Thái Hoàng; Luận chiến văn chương của Nguyễn Văn Lưu; cuốn sách Nghệ thuật của khoảnh khắc của Nguyễn Huy Hoàng; chùm 3 bài viết: Bảo tồn, trùng tu di sản kiến trúc thế giới lý luận và thực tiễn, Kiến trúc sinh thái, đỉnh cao của kiến trúc hiện đại – truyền thống và Hà Nội xanh – bao giờ thành hiện thực của Nguyễn Việt Châu; chùm 3 bài viết: Lịch sử và phim lịch sử, Kịch bản phim tài liệuHiện thực chính là số phận con người của Đoàn Minh Tuấn; chùm 3 bài viết Thẩm mỹ màn ảnh qua một số phim truyện Việt Nam gần đây, Sản xuất, phát hành phim hiện nayXây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam: Vấn đề ở đâu? của Vũ Ngọc Thanh.

Đồng thời 10 đơn vị có nhiều tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tham gia đợt xét thưởng năm 2010 – 2012 cũng được Hội đồng quyết định trao thưởng.

PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương, cho biết: Những tác phẩm, công trình được trao thưởng lần này đều có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật.

Bằng An