Trích mà không dẫn

Ngân hàng Nhà nước VN vừa cho ra đời quyển sách Tiền Việt Nam (song ngữ Việt - Anh, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, 2011).

Đây là tin mừng cho những ai quan tâm đến tiền tệ học VN vì có thêm tài liệu mới để tham khảo, nhất là sách được viết bởi các nhà tiền tệ học chính thống của ngành ngân hàng (gồm bốn tác giả là Lê Viết Cường, TS Đào Minh Tú, ThS Ngô Quang Lương, cử nhân Nguyễn Mạnh Tùng).

Sách Lịch sử tiền tệ Việt Nam và sách Tiền Việt Nam - Ảnh: Tố Oanh

Tìm mọi cách để có được quyển sách này trên tay, tôi đọc ngốn ngấu và có cảm giác là lạ... Không phải lạ vì thu nạp thêm kiến thức mới, mà lạ ở chỗ nhiều đoạn văn sao thấy quen thuộc như đã đọc ở đâu nhiều lần rồi!

Lần mò theo nội dung, gõ Google tìm kiếm, tôi mới phát hiện nhiều nội dung trong sách mới phát hành này giống hệt chuyên luận Tiền tệ lưu hành tại Việt Nam qua những biến động lịch sử thế kỷ XX của nhà nghiên cứu tiền cổ Nguyễn Anh Huy - hiện là bác sĩ làm việc tại Huế - đã in trong cuốn sách Lịch sử tiền tệ Việt Nam (Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn, 2010).

Cụ thể tại mục “Ngân hàng Đông Dương và quyền phát hành tiền tệ” (trang 42, 43) của sách Tiền Việt Nam gần như chép nguyên văn mục “Sự ra đời của Ngân hàng Đông Dương và các hệ thống tiền tệ” (trang 322, 323) của sách Lịch sử tiền tệ Việt Nam. Tương tự, mục “Tiền tệ của chế độ Việt Nam cộng hòa” (trang 65, 66, 67) gần như chép nguyên văn mục “Miền Nam: một chính trường rầm rộ, một vùng đủ thứ tiền tệ” (từ trang 338 đến trang 347) của sách Lịch sử tiền tệ Việt Nam.

Trao đổi với tác giả Nguyễn Anh Huy, ông cho biết chuyên luận hàng chục trang giấy này có nội dung về tất cả các loại tiền từng lưu hành tại VN từ khi Ngân hàng Đông Dương ra đời năm 1874 cho đến nay, đã được viết rất công phu và công bố từ năm 2000. Ông Huy cho biết ngoài các trang chép nguyên văn như đã nêu trên đây, trong cuốn sách Tiền Việt Nam còn có nhiều chỗ khác cũng bị “xào” nhưng ông chưa có thời gian kiểm tra hết được.

Ở lời giới thiệu cuốn Tiền Việt Nam, tuy có ghi cảm ơn các nhà nghiên cứu cung cấp tư liệu, trong đó có tên Nguyễn Anh Huy, nhưng “cung cấp tư liệu” đâu phải là được phép sao chép nguyên văn hàng trang viết liên tục không sai một dấu phẩy mà không ghi nguồn dẫn?

Theo Tuổi Trẻ

Tố Oanh