Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến

Đời tôi may mắn và vinh dự được hai lần gặp Đại tướng. Vị tướng văn võ song toàn, tài cao đức trọng. Đối với tôi, nếu Bác Hồ là thần tượng mà tôi kính trọng như cha, thì Đại tướng là thần tượng mà tôi kính mến như người anh cả. Trong mắt tôi, Đại tướng không những là vị tướng của nhân dân Việt Nam, mà còn là vị tướng trong lòng nhân dân thế giới.

Athens, ngày 12-10-2013

Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam

Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập