Vị mặn biển đời

Khổ 14.5x20.5cm, bìa mềm tay gấp, 242tr, giá: 50.000đ