Văn học

Văn học chữ Hán dân tộc Tày

Tác Giả: Triều Ân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 337
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 36.000 VNĐ

Văn chương lâm nguy

Tác Giả: Tzvetan Todorov
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 95
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/23/2011 4:10:35 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 50.000VNĐ

Văn chương lâm nguy

Tác Giả: Tzvetan Todorov
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 95
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/23/2011 4:10:35 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 50.000VNĐ

Tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Tác Giả: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 262
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 2/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 VNĐ

Tục ngữ trong sách Hán Nôm

Tác Giả: Nguyễn Thúy Loan
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 589
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 74.000 VND

Tú Xương toàn tập

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 826
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 148.000 VNĐ

Tú Xương toàn tập

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 826
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 148.000 VNĐ

Truyện Phan Trần

Tác Giả: GS. Trần Nghĩa
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 181
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 10/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000 VNĐ

Tiểu luận & phê bình văn học

Tác Giả: GS-TS Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 320
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 9/21/2011 10:23:12 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000VNĐ

Tiểu luận & phê bình văn học

Tác Giả: GS-TS Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 320
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 9/21/2011 10:23:12 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000VNĐ

Thời sự và suy ngẫm

Tác Giả: Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 289
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/20/2011 3:53:25 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 99.000VNĐ