Văn học

Thời sự và suy ngẫm

Tác Giả: Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 289
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/20/2011 3:53:25 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 99.000VNĐ

Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 296
Kích thước:
Hình thức bìa: Bìa mền tay gấp
Ngày sản xuất: 10/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 đồng

Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 296
Kích thước:
Hình thức bìa: Bìa mền tay gấp
Ngày sản xuất: 10/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 đồng

Thi pháp Nga cổ

Tác Giả: D.X.Likhachev
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 476
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Thi pháp Nga cổ

Tác Giả: D.X.Likhachev
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 476
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Thi học và ngữ học-Lý luận văn học phương Tây hiện đại

Tác Giả: Jakobson (Trần Duy Châu biên khảo)
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 414
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 64.000 VND

Phương Đông học

Tác Giả: N.I.Konrad
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 943
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 97.000 VND

Những vấn đề lý luận văn học phương Tây hiện đại

Tác Giả: TS. Trần Huyền Sâm biên soạn và giới thiệu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 280
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 80.000 VNĐ

Những vấn đề lý luận văn học phương Tây hiện đại

Tác Giả: TS. Trần Huyền Sâm biên soạn và giới thiệu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 280
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 80.000 VNĐ

Nhóm sử thi dân tộc Bahnar

Tác Giả: Phan Thị Hồng
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 463
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 8/1/2006 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 58.000 VND