Văn học

Một thời để nhớ

Tác Giả: Thu Trang
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 650
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 198.000VNĐ

Một thời để nhớ

Tác Giả: Thu Trang
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 650
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 198.000VNĐ

Lý luận Văn học

Tác Giả: R. Wellek và A. Warren
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 599
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 59.000 VND

Lục Vân Tiên-Bản Nôm và bản Quốc ngữ cổ nhất

Tác Giả: Nguyễn Đình Chiểu (Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và chú thích)
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 476
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 60.000 VND

Lịch sử văn học Việt Nam

Tác Giả: N.I.Nikulin
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 913
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 84.000 VND

Lịch sử văn học thế giới (tập 2)

Nhà xuất bản: Văn Học

Số trang: 1103

Kích thước: 19 x 27 cm

Hình thức bìa: Bìa cứng

Giá bìa: 350.000VNĐ

Lịch sử văn học thế giới (Tập 1)

Tác Giả: Dịch từ bản tiếng Nga của Viện Văn Học A.M.Gorky
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1125
Kích thước: 19 x 27cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 200.000 VND

Kho tàng tục ngữ và thành ngữ dân gian M’Nông

Tác Giả: Nghệ nhân dân gian ĐIỂU KÂU
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 294
Kích thước: 14.5x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 VNĐ

Kho tàng tục ngữ và thành ngữ dân gian M’Nông

Tác Giả: Nghệ nhân dân gian ĐIỂU KÂU
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 294
Kích thước: 14.5x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 VNĐ

Khái niệm và thuật ngữ Lý luận văn học Trung Quốc

Tác Giả: Phạm Thị Hảo
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 300
Kích thước: 13x19cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000VNĐ