Văn học chữ Hán dân tộc Tày

Tác Giả: Triều Ân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 337
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 36.000 VNĐ

Các tác phẩm văn học của dân tộc Tày đã được giới thiệu có văn học dân gian truyền miệng, có văn học chữ Nôm, nhưng đã có văn học chữ Nôm thì ắt phải có văn học chữ Hán vì chữ Hán là cơ sở cho văn tự Nôm. Vậy nên, tác phẩm Văn học chữ Hán dân tộc Tày là một tài liệu quý báu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của một dân tộc anh em đã cùng chúng ta xây dựng đất nước này.