Văn khắc Hán Nôm Thăng Long Hà Nội

Tác Giả: Trung tâm nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 949
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 165.000 VNĐ

Đây là một công trình kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010). Văn khắc là bộ phận rất quý của văn hiến ngàn năm Thăng Long xưa (…), chứa đựng biết bao tài liệu, biết bao hồn phách… của “Thăng Long” rực rỡ, lâu đời, đáng tự hào! Trong hơn 1000 văn bia nội thành (…), các soạn giả chọn dịch, chú thích 123 văn bia, văn chuông, biểu gỗ… thể hiện cái độc đáo và đa dạng của người Hà Nội.